Prednášky

 

OBSAH

Tu nájdete rôzne príspevky a prednášky z najrôznejších príležitostí: z rôznych stretnutí, z rekolekcií kňazov a pod., ktoré sa nehodili do žiadnej inej sekcie... :-)

 

 

 

 

Vo farnosti

 

4-dielny cyklus o slávení Eucharistie - úvod do sv. omše

7-dielny seriál o obradoch sv. omše - krok za krokom

 

Z kňazských rekolekcií...

 

Farské bunkové spoločenstvá

Farské bunkové spoločenstvá 2

Komunita

Služba farára vo svetle CIC

Služba biskupa

Výchova k úcte k Bohu

V čom sa kresťanstvo odlišuje?

Otázka identity

Ľutina - kňazský deň 11. 5. 2015: Malé spoločenstvá v Cirkvi + Tajomstvo Pavlovho úspechu (nezostrihaná verzia :-))

 

 

Duchovné cvičenia a obnovy

 

ZAKOPANÉ 2014:

Prešovský kňazský seminár 17. až 19. 4. 2015

Duchovné cvičenia Bardejov 2016

Zamyslenia nad dielom Oblak nevedenia 2018

 

 

Na rôzne témy...

 

NOC KOSTOLOV 2012: Stredovek, ako ho (možno) nepoznáte + doplňujúce texty o "katolíckych škandáloch"

Celibát

Homosexualita + dva materiály od OZ Rieky: Letáčik + Definícia

Inkvizícia

Mimomanželský sex

Rodina ako komunita - Kongres rodiny na GTF PU, 26. 6. 2015

 

 

 

Tematické sv. omše

 • Pôstna duchovná obnova dekanátu 2013 - téma "ALMUŽNA"

 • Tematická svätá omša z 14. 11. 2008 na tému „Radosť v Pánovi je naša sila. Radosť sa vyskytuje 249x v Písme, je pre Pána významná. Ak máme v srdci radosť, práve víťazíme!“ Zhrnutie témy

 • Tematická svätá omša z 30. 10. 2008 na tému „Žijem v nesviatostnom manželstve. Je pre mňa nádej spásy?“ Zhrnutie témy

 • Tematická svätá omša z 17. 10. 2008 na tému „Ako a kedy začať so zjednotením s Bohom v prípade mladého a starého človeka?“ Zhrnutie témy

 • Tematická svätá omša z 26. 9. 2008 na tému „Odpustenie – najdôležitejšia úloha v živote a podmienka duchovnej cesty“ Zhrnutie témy

 • Tematická svätá omša z 19. 9. 2008 na tému Ako sa vyvarovať nehodného prijímania svätej hostie (okrem každodennej spovede a nehrešenia)? Je pri posudzovaní smrteľných hriechov rozhodujúce svedomie, alebo litera Katechizmu (myslím na prípady „na hrane“)?“ Hriech z pohľadu cieľa (PDF); Hriech z pohľadu zmluvy s Bohom (PPS)

 • Tematická svätá omša z 5. 9. 2008 na tému „Znovuzrodenie – ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha Svätého, nemôže vojsť do Božieho Kráľovstva!“ Zhrnutie témy

 • Tematická svätá omša z 29. 8. 2008 na tému „Kajúcnosť – čo je to? Aké skutky kajúcnosti môže konať dnešný človek?“ Zhrnutie témy

 • Tematická svätá omša z 15. 8. 2008 na tému "Nietzche vraví, že kresťanstvo je náboženstvo smrti, pretože vedie k pasivite, k pasívnemu prijímaniu osudu – Božej vôle. Vedeli by ste vystaviť kritiku? Ako vie kresťan prostredníctvom vzťahu k Bohu konať aktívne a nielen znášať rany osudu? Je takéto kresťanstvo konzistentné s Pavlovým Kristom?" Štúdia na túto tému: 1. časť; 2. časť

 • Tematická svätá omša z 1. 8. 2008 na tému "Ako konať svoje skutky z lásky a nie sebecky, kvôli odmene a spáse?" Cesta duchovného vývoja jednotlivca vo formáte PPS

 • Tematická svätá omša z 25. 7. 2008 na tému "Ako sa zjednotiť s Bohom?" Zhrnutie témy vo formáte PPS

 • Tematická svätá omša z 11. 7. 2008 na tému "Ako poznať Božiu vôľu?" Zhrnutie témy vo formáte PDF + Balíček študijných materiálov na stiahnutie - v prípade potreby konzultovať niečo pokojne oslovte mňa, alebo brata kaplána!

 

 

Prednášky na kajúcich pobožnostiach

 

Lectio divina:

 

Úvod do Lektio Divina

Lektio Divina v praxi

 

Zamyslenie nad Novo millenio ineunte...

 

Úvod do dokumentu

Začať u Krista + svätosť

Modlitba

Nedeľná sv. omša

Sviatosť pokánia

Stáť na Kristovej moci!

Ohlasovať Slovo

Spiritualita spoločenstva

Vsadiť na Lásku!