Úvahy

 

OBSAH

Materiály od čísla 1 po číslo 242 nájdete v sekcii BUNKOVÝCH KATECHÉZ

 

 

 

2006

 

Kto uverí a dá sa pokrstiť (243)

Viera sama k spáse nestačí. Čo je ale podstatou krstu?

 

Viera je aktom stvorenia (244)

Prosebná modlitba vyžaduje vieru. Ale prečo? A o čom to svedčí?

 

V čo vlastne verím? (245)

Viera v poučky o Bohu vs. viera Bohu skutočnému, osobnému a živému.

 

Dve púšte (246) + doplnok

...alebo o tom, aká nebezpečná môže byť eufória.

 

Kde je Ježiš? (247)

... alebo o tom, že nie každý, kto Ježiša hľadá, Ho musí aj nájsť.

 

Čudo ľahostajnosti (248)

... alebo o pravde a poctivosti voči sebe samému.

 

Izák a viera (249)

... alebo o tom, že kvôli viere sa musíme odvážiť riskovať aj vieru.

 

Znamenie znamení (250)

... alebo o tom, prečo práve znamenia a zázraky dosvedčujú vieru.

 

Krása krás (251)

... alebo o tom, čo je najkrajšie na Zemi i na Nebi.

   

Takže: Prečo práve láska? (252 !!! 

... alebo o tom, ako prijímať Boží život a spasiť sa.

   

Cesta lásky (253 !!! 

... alebo o tom, kde a ako sa vlastne láska rodí a kam nás teda Ježiš vedie.

 

Nuda v Nebi (254)

... alebo o tom, kedy sa z Neba stáva Peklo.

   

Zázračné riešenie? (255)

... alebo o tom, čo je základné a nejde nijakovsky obísť.

   

Koľko je schodov do Neba? (256)

... alebo o presných inštrukciách k spáse.

   

Nie menšia ambícia, než... (257)

... alebo o o tom, čo vlastne znamená naozaj milovať.   

 

Nočná mora liberálov (258)

... alebo malá analýza koreňov súčasnej sekulárnej spoločnosti.   

 

Ešte raz Scott Peck... (259)

... alebo o tom, že etapy duchovného života neplatia iba v duchovnom živote...   

 

Zmluva a krv (260 !!! 

... alebo o Zmluve, ktorá je základom kresťanstva  

 

Služobníci Boha (261)

... alebo o veľkom návrate k idei služby Bohu a Božích služobníkov.   

 

Sympaschó (262)

... alebo o tom, prečo je nevyhnutné aj trpieť s Ježišom.   

 

Ten, ktorý JE (263 !!! 

... alebo o povahe života v Bohu.   

 

Dve veci (264)

... alebo kresťanstvo vtesnané do dvoch podstatných krokov. Vlastne troch....   

 

Posolstvo rozprávok (265)

... alebo o tom, kto je Hlúpy Jano a kto princezná  

 

Hlúpe chyby Hlúpeho Jana (266)

... alebo o... no, najlepšie, keď si to prečítate... :-)  

 

Máte nadváhu? (267)

... alebo o duchu, duši a tele a zaujímavých vzťahoch medzi nimi.  

 

Dvanásť hodín (268)

... alebo o chudobe a bohatstve trochu inak.  

 

Ježišov ekonomický model (269)

... alebo trochu iný pohľad na Božie kráľovstvo vo svetle predch. úvahy

 

Vašim Veličenstvám! (270 !!! 

... alebo: o čom je vlastne kresťanstvo?

 

Prečo nevesta opúšťa všetko? (271)

... alebo o príčinách, motívoch a povahe obrátenia

 

Ste "in"? (272)

... alebo o tom, či patríme do "klubu vyvolených" a svätých

 

Od dychtivosti k bezchybnosti (273)

... alebo očistci a náplni kresťanstva

 

Vítajte na škole! (274)

... alebo zhrnutie úvah 265 a 268 až 273 v podobenstve

 

Lekcia 1 - strach (275)

... alebo prečo sa Boh v SZ zjavuje tak, ako sa zjavuje

 

Lekcia 2 - zabudnúť (276)

... alebo o pohltenosti sebou, absurdite kresťanstva bez lásky a veľkom dare Ježiša Krista.

 

Lekcia 3 - zanechať (277)

... alebo o zložení zbraní, pokore a chudobe a bremene moci.

 

Lekcia 4 - pavučina (278)

... alebo o zosietení kresťana.

 

Lekcia 5 - vcítenie (279 !!! 

... alebo o prvom kroku a semienku lásky - a začiatku mystiky!

 

Lekcia 6 - mystika (280 !!! 

... alebo o bráne do Neba!!!

 

 

2007

 

Dve cesty (281 !!! 

... alebo o jadre kresťanstva, o tom podstatnom, čo odlišuje kresťana od nekresťana.

 

... a ostalo nevyskúšané (282 !!! 

... alebo o viere, nádeji, láske; pôste, modlitbe a almužne - a o tom, prečo kresťanstvo bolo ponechané nevyskúšané.

 

Ťažisko a miesto (283)

... alebo o tom, či sa svet hýbe okolo vás, alebo vy vo svete.

 

Bezpodmienečne chcem... (284)

... alebo o moci bezpodmienečného a princípe obrátenia, i náboženskej ľahostajnosti.

 

Nebezpečné knihy (285)

... alebo o tom, že aj tie najkvalitnejšie duchovné knihy môžu poľahky človeka zabiť!.

 

Kam sa podela torta? (286)

... alebo kresťanstvo v takmer komixovom vydaní

 

Je kostol predsieňou Neba? (287)

... alebo o tom, či je dobré byť zavretý v kostole

 

Rada bohatému mladíkovi (288)

... alebo o dievčatách a manželstve v prenesenom význame

 

Vysoká hora v hmle (289)

... krátka, ale pre mňa dôležitá...

 

Tretia cesta (290)

... alebo o tom, kto a či má koho ovládať

 

Vysoká Hora ešte raz (291)

... alebo o tom, ako sa žije v realite

 

 

ÚVOD DO DUCHOVNEJ INTELIGENCIE (XXX)

... alebo megaprojekt mimo číslovania.

 

 

Opustenie a odcudzenie (292)

... alebo o podstate a následkoch a hriechu a o odpustkoch

 

Tretia zmluva (293)

... alebo o spravodlivých a hriešnikoch a o preambule Novej Zmluvy

 

Modliť sa znamená zomierať (294)

... alebo o podobnosti medzi smrťou a mystickou modlitbou

 

Byť, mať a kontemplácia (295)  !!! 

... alebo návod na kontempláciu Boha a spásu v jednom

 

 

2008

 

Nebeské kráľovstvo (296)

... alebo o evanjeliu zhrnutom do jednej vety

 

Blahoslavení chudobní v duchu (297)

... alebo o predpoklade vlastnenia Kráľovstva

 

Spravodlivosť a čisté srdce (298)

... alebo o dvoch zmluvách a dvoch ďalších blahoslavenstvách

 

Nebo investorom! (299)

... alebo o tom, čo má spoločné kresťanstvo a biznis

 

Veľká noc s kalkulačkou v ruke (300)

... alebo malý pohľad na to, kto vlastne sme

 

Malý veľký (nielen) muž (301)

... alebo o dôsledkoch predchádzajúcej úvahy

 

It's a game! (302)  !!! 

... alebo teória hier - ale úplne inak!

 

Uveriť znamená vojsť (303)

... alebo o tom, aká je to vlastne "viera spasiteľná"

 

Spravodlivosť a milosrdenstvo (304)

... alebo o tom, že v Bohu jedno i druhé jedno jest!

 

Viera a naše ciele (305)

... alebo objavenie príčiny, pre ktorú nenasledujeme Ježiša Krista

 

Princíp obrátenia (306)  !!! 

... alebo vari konečne definícia obrátenia a samotného kresťanstva???

 

Odpoveď Nietzchemu 1 (307)

... alebo prvá časť zďaleka nie tak akademickej úvahy, ako by sa mohlo zdať

 

Odpoveď Nietzchemu 2 (308)

... alebo úvaha o Svätých Spolustvoriteľoch Jednoty

 

+ komentár k úvahám 307 a 308 z rúk evanjelického teológa Tomáša, ktorému za jeho príspevok k otázkam protestantizmu, spomenutým v oboch úvahách, ďakujem. Som úprimne potešený, že súčasní bratia protestanti sú katolíckejší, než som si doteraz myslel. Raz možno aj k tej jednote dôjde :-)

 

Skutky kajúcnosti (309)

... alebo úvaha o rozdiele medzi sebazáporom a skutkom pokánia

 

Si znovuzrodeným kresťanom? (310)

... alebo o tom, čo vlastne znamená "znova sa narodiť"?

 

Odpustenie (311)

... alebo o malá úvaha o kľúčovom kroku na ceste zbožštenia

 

Služobníci Boha (312)  !!! 

... alebo o jednote služby a synovstva

 

Kresťanská iniciácia (313)

... alebo niečo o časovom harmonograme zrodenia kresťana :-)

 

Nesviatostné manželstvo (314)

... alebo o tom, či jestvuje nádej spásy pre ľudí, ktorí nežijú vo sviatostnom manželstve...

 

Tajomstvo radosti (315)

... alebo o tom, kde pramení radosť a prečo je našou silou

 

 

2009

 

Smrť je podmienkou lásky (316)

... alebo o tom, prečo kríž, prečo mučeníci... a ako sa dostať do Neba

 

Naozaj slepá viera? (317)

... alebo o jednom vážnom obvinení a prekvapujúcom objave

 

Ježiš, alebo Thor? (318)

... alebo o to, kam vlastne vedie kresťanská výchova

 

Prekabátili sme Diabla? (319)

... alebo čo má spoločné kapitalizmus, Saruman a Númenor

 

 

2010

 

Musíš to chcieť naozaj! (320)

... alebo čo nás môže naučiť kliatba crucio o láske...

 

Sex, manželstvo, askéza a spása (321)

... alebo čo nás môže naučiť Joseph Daniel Unwin...

 

Avatar (322)

... alebo čo nás môže naučiť jeden nevšedný film...

 

Avatar ešte raz (323)

... alebo čo nás môže naučiť Jake Sully o obrátení...

 

Avatar, ušľachtilý divoch a tajomstvo diktatúry (324)

... alebo o tom, v čom sa líši Avatar od Pocahontas

 

Princíp zmluvy  !!!  (325)

... alebo čo to vlastne znamená vstúpiť do Novej Zmluvy s Kristom

 

Útulný strom...  !!!  (326)

... alebo či môže byť "kríž" a "Nebo" jedno a to isté...

 

Pasca vlastnenia (327)

... alebo o logike voľby sv. Františka z Assisi

 

 

2011

 

Zabudnúť na seba (328)

... alebo o podmienkach a znakoch opravdivej lásky

 

Kto zomrel, je ospravedlnený... (329)

... ale kto je ten: "kto zomrel"?

 

Láska verzus pýcha... (330)

... ale o tom, prečo nie je pokora opakom pýchy

 

Môj Boh je mŕtvy Boh! (331)

... alebo o tom, prečo je v skutočnosti Živý...

 

Strašné pokušenie a veľké rozhodnutie (332)

... alebo o tom, že sme v podstate drogová spoločnosť...

 

 

2012

 

"Konať" ešte neznamená "byť" (333)

... alebo o tom, prečo to bez metanoie a viery nejde...

 

 

2013

 

O čo teda vlastne ide? (334) + na doplnenie: 281, 328, 329

... alebo pokus o krátky súhrn princípu kresťanstva

 

Ako na to v praxi? (335) + na doplnenie: 282, 332

... alebo pokus o "vykonávací predpis" k úvahe č. 334

 

Kresťanstvo podľa Twilight ságy (336)

... alebo o tom, čo sa dá nájsť na nepravdeopodobných miestach (a knihách)

 

 

2014

 

Kresťanstvo podľa Enderovej hry (337)

... alebo o tom, že nielen U. S. Marine Corps sa z tejto knihy môže niečo naučiť.

 

Tajomstvo rodiny (338)

... alebo pokojne aj "tajomstvo Cirkvi", "Tajomstvo Božích zámerov", "Tajomstvo kresťanstva"... :-)

 

ČO VÁM RODIČIA (ASI) NIKDY NEPOVEDALI  !!!  (339)

... alebo o tom, čo by malo byť jadrom zvesti kresťanskej výchovy v rodine

 

Chýbajúci článok  !!!  (340)

... alebo o kľúčovom prvku celého Božieho plánu spásy

 

Ako opustiť tento svet? (341)

... alebo o tom, ako konečne dospieť a stať sa dieťaťom :-)

 

Čo je to tolerancia? (342)

... alebo o tom, prečo súčasný pojem "tolerancia" nie je toleranciou...

 

 

2015

 

Čomu nás učia Mária a Gabriel? (343)

... alebo o tom, ako tento krátky dialóg definuje samú podstatu stania sa kresťanom...

 

Čo s nedovtipnými? (344)

... alebo o zásadnom probléme súčasnej cirkvi na Slovensku, katechézy a vôbec...

 

Ideológia gender, Západ a kresťanstvo (345)

... alebo o tom, prečo je súčasný kultúrny trend Západu vražedný.

 

Čnosť čistoty (346)

... alebo o tom, čo má spoločné Mihaly Csikszentmihalyi, Trojica a spása.

 

Radosť kontemplácie (347)

... alebo o tom, prečo v Nebi nie je nuda a ako ju zo života vyhnať

 

Bol Ježiš hejter? (348)

... alebo o tom, ako veci videl Ježiš a ako ich vidíme dnes...

 

Čnosť chudoby (349)

... alebo o tom, kto je boháčom a prečo je to problém

 

Mal aj Boh svoj "strom poznania dobra a zla"? (350)

... alebo o tom, prečo opisuje podobnú skúšku u ľudí kniha Genezis.

 

Ako zdetinštieť a nezdetinštieť pritom (351)

... alebo o tom, kam nás zavedú viera, nádej a láska.

 

Aký zmysel má pôstne obdobie? (352)

... alebo o tom, ako používať nástroje pôstu, modlitby a almužny k spáse.

 

Desivý prízrak Neba? (353)

... alebo o tom, ako súvisí chudoba, Cirkev a Nebo

 

Chudobná Cirkev... (354)

... ale čo presne to "chudobná" znamená?

 

HEJ, NIE JE TOHO TROCHU PRIVEĽA? (355)

... alebo o tom, či ako kresťania naozaj máme bojovať proti všetkému možnému

 

Je Pán Boh charitatívne činný? (356)

... alebo o tom, ako vyzerá Božia predstava "charitnej práce"

 

Je kresťanstvo výnimočné? (357)

... alebo o večnej dileme kresťansko-ateistických diskusií

 

Čnosť poslušnosti (358)

... alebo o tom, čo vlastne znamená "uveriť" a prečo je viera tak strašne dôležitá

 

Dva Božie megaškandály  !!!  (359)

... alebo dary nevyčísliteľnej hodnoty, podľa toho, ako sa na to pozriete

 

Rokfortské inšpirácie (360)

... alebo čo sme to, tristo hrmených, s kresťanstvom porobili???

 

Poslušnosť a poznanie (361)

... alebo o ďalšej jezuitskej lekcii

 

Čo znamená "Neodsudzujte!"? (362)

... alebo o tom, aký je súvis medzi súdením, odsudzovaním a apoštolátom

 

Organizované náboženstvo? (363)

... alebo čo má spoločná vojenská rehoľa templárov s milosrdenstvom

 

Problém sekulárneho náboženstva (364)

... alebo o tom, ako sme dnes na tom s odlukou štátu od cirkvi

 

Budú konať skutky, aké Ja konám (365)

... alebo o tom, v čom by sme mali Krista prekonať a prečo by sme to mali.

 

Prah záväznosti  !!!  (366)

... alebo o tom, aký je rozdiel medzi nevestou a manželkou

 

Zabudnuté tajomstvo sv. Jána Pavla II. (367)

... alebo o tom, prečo bez malých bázových spoločenstiev nemôže byť podľa pápeža farnosť živá

 

Pastoračná zodpovednosť laikov? (368)

... alebo o tom, prečo sú pastoračne činní laici znakom toho, že cirkev je naozaj Cirkvou

 

Hľadanie Kristovho Kríža (369)

... alebo o tom, ako vlastne vziať kríž, nasledovať Krista a byť s Ním aj oslávení

 

Ako sa spasiť? (370)

... alebo malý minikurz spasenia sa z 5. veľkonočnej nedele v roku "B"

 

Ježišovo prikázanie a otázka identity (371)

... alebo o dvoch veľmi dôležitých "PREČO?" a dvoch rovnako dôležitých "AKO?"

 

Aby bola farnosť cirkvou (372)

... pretože množstvo farností cirkvou naozaj nie je!

 

Čím žijú malé spoločenstvá? (373)

... alebo o tom, prečo je láska alebo pastoračná, alebo nie je!

 

Satan nevyháňa Satana! (374)

... alebo o tom, prečo patrí spoločenská angažovanosť a apoštolát k identite katolíka!

 

Vzťahová evanjelizácia... (375)

... najlepšia voľba, alebo jediná možná voľba?

 

Cirkev učeníkov (376)

... alebo o tom, ako sa s iniciačných obradov stali magické rituály...

 

Jednoduchá schéma obrátenia (377)

... ako doplnok k 6. lekcii manuálu Farských evanjelizačných buniek

 

Hriech, viera a obrátenie (378)

... ako 2. doplnok k 6. lekcii manuálu Farských evanjelizačných buniek

 

Ako zanechať všetko (379)

... alebo ako chápať Ježišovu požiadavku "opustiť dom, ženu, deti,..."

 

Riešenie pre Buddhu (380)

... alebo o tom, ako sa vykrútiť z dilemy "túžby po zničení všetkých túžob"

 

Je možné ponížiť Boha? (381)

... alebo o úplnej bezmocnosti hriechu vzhľadom na Boha.

 

Je to manželstvo! (382)

... alebo ďalší návrat k Ježišovej požiadavke "zanechať všetko"

 

Ale čo ostatní ľudia? (383)

... alebo konfrontácia s ošemetnou otázkou, ktorú nastolila úvaha č. 382

 

Ste "anavim"? (384)

... alebo o tom, prečo a ako bol Mojžiš "najtichším" zo všetkých ľudí

 

Kresťan - človek bez túžob?  !!!  (385)

... alebo o tom, čo všetko sa môžete naučiť od svojho psa...

 

No a čo...? (386)

... alebo o jednej z najdôležitejších viet v duchovnom živote.

 

Tajomstvo bdelosti (387)

... alebo malé zamyslenie o roztržitosti v modlitbe s omnoho väčším problémom v pozadí...

 

Keď sa Tvoj brat prehreší proti Tebe...  !!!  (388)

... alebo fascinujúci pohľad na Ježišovu víziu spoločenstva Cirkvi

 

Vo svete znamení (389)

... alebo pohľad pod povrch kresťanstva

 

Túžil Ježiš spasiť sa?  !!!  (390) - + na doplnenie: 385, 384 a 386

... alebo o tom, čo vlastne znamená "zmýšľať ako Kristus Ježiš"?

 

Poddať sa prirodzenému?  !!!  (391) + na doplnenie: 221

... alebo otázka: Dosahuje sa svätosť skôr vzopätím sa a drinou, alebo skôr uvoľnením a poddaním sa?

 

Učeníci Stvoriteľa (392)

... alebo o takmer zabudnutom a pritom tak podstatnom aspekte kresťanstva!

 

poznámka: chýbajúce "čísla" katechéz nájdete v sekcii "Bunkové katechézy", ktorá po rokoch znova ožíva!

 

... sterilné, dekontaminované (395)

... alebo malé zamyslenie sa nad pohľadom na kresťanstvo politológa Miroslava Kusého.

 

K čomu je dobré umŕtvovanie? (396)

... alebo o rozdiele medzi Miroslavom Kusým a sv. Jánom Klimaxom, napríklad.

 

Trik stratenej Archy (400)

... alebo o zabudnutom triku, na ktorom ateisti a ich klony "sekularisti" založili svoje ťaženie

 

Zázrak Zmŕtvychvstania (401)

... alebo o bezkonkurenčne najväčšom zázraku človeka Ježiša Krista.

 

Dilema Ex machina (404)

... alebo o tom, čomu nás môže naučiť mrazivý film Ex Machina.

 

Popoluška ako archetyp kresťana?  !!!  (406)

... alebo o rozprávke, ktorá by sa vskutku evanjeliovou nazvať mohla!

 

Je Cirkev aj naša Nevesta? (407)

... alebo o tom, čo robiť, ak máme pocit, že to s Cirkvou ide "dolu vodou"

 

Je farár mníchom? (409)

... alebo kúštik o tom, ako vlastne vyzerá spiritualita diecézneho kňaza

 

Darca a Equilibrium (410)

... alebo o jednom skvelom a jednom mizernom filme, ale so spoločným poučením

 

Poučenie z 13. 11. 2015 (411)

... alebo o chybe, ktorú by sme ako kresťania nemali opakovať

 

Divergentná dilema (413)

... alebo o zaujímavej otázke v pozadí ďalšieho postapokalytického filmu

 

Princíp Cirkvi a problém migrantov (414)

... alebo o tom, čo by nám Ježiš poradil na margo dnešnej migrantskej krízy

 

"Oblečte si Pána Ježiša Krista!" (417)

... alebo o najzásadnejšej podstate viery a aktu obrátenia

 

... a druhá je nádej! (418)

... pokračovanie predchádzajúcej úvahy č. 417 o tom, kam nás zavedie viera, ak je to naozaj viera!

 

... a posledná je láska! (419)

... zakončenie predchádzajúcich úvah č. 417 a 418, alebo o fakt najdôležitejšej úlohe, akú tu na zemi máme!

 

 

2016

 

 

Prečo sa odúčať žiť telesne?   !!!  (425) + na doplnenie: Čnosť čistoty (346)

... alebo o nesmierne dôležitom "princípe nahrádzania"

 

Nahrádzanie, presmerovávanie,... (426) + na doplnenie: Je Cirkev aj naša nevesta? (407) + Riešenie pre Budhu (380)

... alebo o spôsobe, akým sa ono "nahrádzanie" v praxi uskutočňuje

 

Dva prelínajúce sa neprelínajúce svety (428)

... alebo o tom, ako je to so vzťahom "Sveta" a "Božieho Kráľovstva"

 

Nebo ako spev? A prečo nie? (429)

... alebo o tom, prečo predstava Neba ako "neustáleho spevu Bohu" vôbec nie je desivá

  

Je Pán Boh katolíkom? (430)

... ale hlavne - čo to vlastne znamená "katolík" a "katolícky"?

 

Otázka smädu v diele spásy (432)

... alebo o tom, prečo nestačí sola fide, prečo nie sme oslávení už tu na zemi a pod.

 

Eucharistia - prečo iba raz? (433)

... alebo o tom, prečo Ježiš učeníkov vyučoval tri roky, ale omšu s nimi slávil iba jediný raz...

 

Stať sa Kristom - čo to znamená? (434)

... alebo o tom, čomu vlastne musíme zomrieť a čím sa staneme, keď sa premeníme v Krista?

 

Páči sa Vám Ježiš? (435)

... alebo o tom, že čím sme my, bol aj On. A čím je On, budeme raz aj my... ak zachováme Jeho slovo i Jeho cestu!

 

Všetko je vtelené! (436)

... alebo o pokušení "duchovnosti", ktorá vôbec nie je duchovnou...

 

Toho, kto zvíťazí... ale ako? (437)

... alebo o povahe duchovného boja, Nepriateľa, jeho zbraní i víťazstva nad ním.

 

Musíme aj my 108 miliárd...? (438)

... alebo malé teologické :-) zamyslenie nad jednotou v Kristovi-Cirkvi

 

Vatikán, máme problém! (440)

... alebo prednáška z kňazskej rekolekcie na body 76 až 104 encykliky Evangelii gaudium

 

Filipovo evanjelium (442) - porov. 479

... alebo o tom, čo asi tak mohol Filip eunuchovi povedať za ten krátky čas, kým ho pokrstil

 

Byť svätý? Fakt to treba?  !!!  (444)

... alebo úvaha o jednej z dvoch dilém, načrtnutých Benediktom XVI.

 

Evanjelizovať? Fakt to treba?  !!!  (445) + na doplnenie: 450

... alebo úvaha o druhej z dvoch dilém, načrtnutých Benediktom XVI.

 

Dokonalý evanjelizačný nástroj (447)

... a nie je ním ani ohlasovanie, ani znamenia, ani podujatia a kampane, ale...

 

Sobáš spásy a apoštolátu   !!!  (450) + na doplnenie: 445, 430, 447

... alebo o tom, prečo je apoštolská horlivosť znakom spásy a jej neprítomnosť znakom trvajúceho stratenia-zatratenia.

 

Čím v liturgii oslavujeme Boha? (452)

... alebo o tom, prečo je liturgia vrcholom evanjelizácie, uctievania i oslavy Boha, aj keď to tak, žiaľ, v praxi vôbec nevyzerá...

 

Ako "naštartovať" liturgiu? (453) + na doplnenie: 444, 346

... alebo o tom, čo musíme urobiť ako prvý krok k tomu, aby liturgia plnila svoj účel: zbožštenie človeka

 

Kto stratí svoj život, nájde ho... ale prečo? (454) + na doplnenie: 289, 291

... alebo o vnútornom a vonkajšom človekovi a povahe duchovného boja

 

Ako umŕtviť vonkajšieho človeka (455) + na doplnenie: 390

... alebo o tom, v čom spočíva pointa "umŕtvenia" vonkajšieho človeka

 

Apatheia   !!!  (456) + na doplnenie: 390, 425, 426

... alebo pokračovanie úvahy 455 a podumanie o Zákone, slobode, "zákonníckej askéze" a tak...

 

Apatheia ako a explózia života (457) + na doplnenie: 68, 69

... apatheia a „tu a teraz“ – apatheia a plnosť bytia – apatheia a plnosť života – apatheia a blaženosť jednoty

 

Apatheia a Trojica (458)

... jedinečná skúsenosť Otca – jedinečná skúsenosť Syna – Kristov kríž – ukrižovaní pre svet a svet pre nás

 

Ako "naštartovať" liturgiu II. (459) - nadväzuje na úvahu č. 453 + na doplnenie: 372 a 373

... alebo o tom, prečo prvým úkonom liturgie je to, že sa "zhromaždíme na jednom mieste"

 

Apatheia a "mentálne presťahovanie sa" (460) + na doplnenie: 454 a 455

... alebo o tom, že ak sa chceme nasťahovať do Neba, najprv sa, logicky, musíme odsťahovať zo sveta - a jedno bez druhého nejde

 

Ako sa "zhromaždiť": VIERA (461) - nadväzuje na úvahu č. 459 + na doplnenie: 417 a 371

... alebo o tom, aké dramatické dôsledky má opravdivé uverenie Ježišovmu Evanjeliu - čo je možno dôvod, prečo mu väčšina aj kresťanov radšej tak úplne neverí...

 

Ako sa "zhromaždiť": NÁDEJ (462) - nadväzuje na úvahu č. 461 + na doplnenie: 456, 457, 458 a 460 + ešte o viere a nádeji 417 a 418

... alebo o tom, prečo je nádej nielen matkou metanoie, ale aj matkou komunity, spoločenstva Cirkvi

 

Ako sa "zhromaždiť": LÁSKA (463) - nadväzuje na úvahu č. 462

... alebo o tom, prečo a ako miluje Boh a následne ako sa z tej istej lásky rodí jednota Cirkvi

 

Ako sa "zhromaždiť": PRAXIS (464) - nadväzuje na úvahu č. 463

... alebo o tom, ako sa v praxi zamilovať do toho, čím je Boh a ako potom zdieľať túto lásku v spoločenstve

 

Ako sa "zhromaždiť": jeden príklad (465) - nadväzuje na úvahu č. 464 + na doplnenie: 356

... alebo o tom, čím nás ako Cirkev môže obohatiť skautské hnutie

 

Ako "naštartovať" liturgiu III (466) - nadväzuje na úvahu č. 459

... alebo o úkone kajúcnosti a o svetštine a nebeštine

 

Nebeština, alebo neredukovateľná zložitosť Boha (467)

... alebo o tom, ktoré vlastnosti Boha sú tie najzákladnejšie a definujú Boha ako takého i Jeho Život

 

Nebeština, alebo ako ju naučiť začiatočníkov (468)

... alebo o tom, ako naučiť nebeštinu svetských ľudí a kde je v nej miesto pre charitu, dobročinnosť a iné podobné veci

 

Ako naštartovať liturgiu IV (469)

... alebo o tom, že liturgia je určená učeníkom, zachraňovaným hriešnikom, nikomu inému!

 

Ako naštartovať liturgiu V a VI (470)

... alebo o tom, k čomu nás vyzýva KRÉDO a kam nás zavedie OFFERTÓRIUM.

 

Prečo je Lazár v Nebi? (471)

... alebo o dosť znepokojujúcej otázke v pozadí legendárneho podobenstva

 

Veľkosť a malosť smädu, viery a lásky (472)

... alebo o nevyhnutnom paradoxe v samom srdci nášho života s Bohom

 

Opovrhnutiahodný Boh... alebo nie?   !!!  (473)

... alebo čo nám naznačuje Pavlova záľuba v slabosti a prenasledovaní pre Krista

 

Tajomstvo siedmych Makabejských (474)

... alebo hľadanie odpovede na otázku, kde vzali v sebe silu ostať Bohu verní až na smrť

 

V čom spočíva "cesta Kristovho kríža"? (475)

... alebo o tom, ako naplniť Ježišovu výzvu vziať kríž a nasledovať Ho

 

Posledná reformácia (476)

... alebo úvaha o jednom projekte jednej skupiny bratov protestantov...

 

Posledná reformácia - ako na to? (477)

... alebo o tom, ako tu Poslednú reformáciu v praxi uskutočniť

 

Naozaj veríme a žijeme to isté? (478)

... alebo zamyslenie sa nad vecami, ktoré nás v prvej chvíli ani nenapadnú

 

Filipovo evanjelium II (479) - porov. 442

... alebo o tom, že je rozdiel ohlasovať Krista a ohlasovať Evanjelium

 

Biblický základ pre "evanjelium prosperity" (480)

... alebo o tom, kde v Písme nájdeme základ pre vieru ľudí, ktorí veria v "pozemské požehnanie" a "železné zdravie" kresťanov a podobne

 

Je to náš príbeh! (481)

... alebo o tom, prečo nás Vianoce tak uchvacujú

 

Tak ako, ideme sa zbožštiť? (482)

... alebo o návode k spáse tak jednoduchom, že viac už vari ani byť nemôže

 

Byť otcom... ale čo to znamená? (483)

... alebo o návode k predchádzajúcej úvahe

 

100%-ný katolík, alebo tajomstvo svätosti (484)

... alebo o podstate Božieho života, hriechu a o troch rovinách jednoty

  

 

2017

 

 

Jedna veta    !!!  (485)

... ktorú možno máme problém vysloviť, a pritom je úplne zásadná pre náš život s Bohom

 

Lekcia zo Školy dobra a zla (486)

... alebo o tom, čo nám o nás samých odhaľuje Sofia z rozprávky pre tínedžerov Somana Chainaniho

 

Sofiina voľba (487)

... alebo pokračovanie minulej úvahy o Sofii v nás, o jej stave, jej súde a jej nádeji

 

Viking katolík   !!!  (488)

... alebo čo nás o viere, nádeji, láske, Cirkvi a kresťanskom živote môže naučiť film Vikingovia

 

Príčina mizérie (489)

... Situácia Cirkvi v SK i vo svete je nheutešná. Prečo? Podľa mňa preto, že...

 

Je Tolkienov Kraj Nebom?   !!!  (490)

... alebo malá úvaha o domáckosti Cirkvi

 

Tri dary smrti (491)

... alebo o tom, že cesta k svätosti nevedie nadobudnutím, ale stratením niečoho

 

Veľký obraz (492)

... alebo o tom, čo si počasť so slobodou od Darov smrti

 

Pôst podľa Hudby ainúr a Psychohry (493)

... alebo o tom, čo majú spoločné Silmarillion, Enderova hra a Biblia

 

Čo znamená "zostať v Kristovi" (494)

... a ako nebyť "suchou ratolesťou na spálenie"?

 

Štyri mentality a dve problémy (495)

... alebo malá sonda do niektorých pastoračných problémov v našich končinách

 

Cirkev ako stúpanie na Horu (496)

... alebo nezvyčajný pohľad na (nielen) ekumenické vzťahy

 

Božia všemohúcnosť a otázka svätosti   !!!  (497)

... alebo o tom, prečo fakt Božej všemohúcnosti bezpodmienečne vyžaduje svätosť spasených v Nebi

 

Šplhúň katolík (498)

... alebo o tom, prečo nás svet nenávidí a inak to ani byť nemôže

 

Mystérium ruky (499)

... alebo o tom, ako byť Telom Krista a ako sa to prejavuje

 

Kašlite na nálady!  !!!  (500)

... alebo prečo postaviť svoj život na povinnosti

 

Spiritualita konania I (501)

... alebo ako sa princíp predchádzajúcej úvahy prejaví v praxi a čo nám ako Cirkvi priopomína skatské hnutie

 

Spiritualita konania II (502)

... alebo o tom, čo objavili na Východe zenoví majstri a na Západe sv. Benedikt

 

Spiritualita konania III (503)

... alebo o stave mysle, ktorý ju umožňuje

 

Spiritualita konania IV (504)

... alebo ako vybrať svoj katolícky ikigai, to správne konanie

 

Spiritualita konania V (505)

... alebo pokus o názornú ilustráciu

 

Spiritualita konania VI (506)

... alebo o tom, ako sa nestratiť a o dôležitosti princípov

 

Spiritualita konania VII (507)

... alebo pokus o zhrnutie predchádzajúcich úvah

 

Spiritualita konania VIII (508)

... alebo o dôvodoch, prečo sa s ňou v Cirkvi bežne nestratávame

 

Je svätosť normálna? (510)

... alebo o tom, že v skutočnosti je svet svätými preplnený... fakt!

 

Pavlovo evanjelium (517)

... alebo o nesmierne hutnej a výživnej 3. kapitole listu Kolosanom.

 

Nastane do roku 2068 vychvátenie kresťanov? (518)

... alebo o jednej veľmi populárnej teórii

 

Ako čeliť pokušeniu? (524) + na doplnenie: 530

... alebo sedemtýždňový program duchovného boja

 

Je kresťanský život samozrejme prirodzený? (528) + na doplnenie: 221 a 391

... alebo o tom, že aj hriech je tvorivý a prečo musí nasledovník Krista zanechať úplne všetko, vrátane seba

 

Šatorijská cesta k spáse, 1. časť (530)

... alebo o tom, prečo je jasné definovanie cieľa i cesty k nemu kľúčové aj v kresťanstve 

 

Šatorijská cesta k spáse, 2. časť (531)

... alebo o tom, ako na túto cestu reálne vyraziť s pomocou rozjímavej modlitby  

 

Pastorácia vo svete "magického kresťanstva" (532)

... alebo porozumenie toho, ako to bolo odjakživa a kde je deliaca čiara medzi „vonku“ a „vnútri“   

 

 

 

2018

 

 

Šatorijská cesta k spáse, 3. časť (535)

... alebo o vykonávacej vyhláške k Zákonu lásky 

 

Ekmanov strom a bútľavá cirkev (543)

... alebo o pastoračných problémoch súčasnej katolíckej cirkevnej praxe   

 

Kedy je chválové stretko naozaj chválové? (544)

... alebo o tom, v čom je Kristova sláva a kedy skutočne oslavujeme Krista